Operaatio lentävä pyörätuoli Operaatio lentävä pyörätuoli
Operaatio lentävä pyörätuoli Ruskeasuon koulu Lentäjien juhannus Kauhavalla Tukijat
Yhteystiedot
Tietoa Ruskeasuon koulusta

Ruskeasuon koulu "Ruskis" on valtion erityiskoulu, joka toimii myös palvelu- ja kehittämiskeskuksena. Ruskiksella opiskellaan ja kuntoudutaan. Kouluun voi hakeutua eri luokka-asteille esiopetuksesta lisäopetukseen.

Koulusta voi myös siirtyä kotikunnan peruskouluun. Ruskiksella on liikunta-vammaisia, monivammaisia ja pitkäaikaissairaita oppilaita. Ruskis järjestää maksullisia ohjauspalveluja ja kokeilee, tutkii ja kouluttaa.

Toiminnan johtoajatus

Koulun toiminnan johtoajatuksena on tarjota liikuntavammaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus kehittää tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia valmiuksiaan, jotta he mahdollisimman hyvin löytäisivät oman paikkansa lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Haluamme luoda sellaisen oppimisympäristön, joka kasvattaa oppilaan persoonallisuutta, vahvistaa realistista minäkäsitystä sekä luottamusta tulevaisuuteen. Toiminnan keskeisin arvo on ihmisyys ja ihmisarvon loukkaamattomuus; yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja yksityisyys.

<= Takaisin


Operaatio lentävä pyörätuoli
Finnair Oyj, HUB/59
PL 2194, 01053 Finnair
puh 0500 463 509
fax (09) 548 2353
info@lentavapyoratuoli.net